Şirketimiz Tecrübeli ekibi ile merkezine kalite, iş güvenliği ve çevre sağlığını koyan, ilkeli çalışmaları ile kısa zamanda önemli projelerin altına imzasını atan bir firma pozisyonuna gelmiştir.

2014 yılında kurulan şirketimiz, 30 yıla yakın Otomotiv Endüstrisinde çalışan bir ekip tarafından; sürekli hareket halinde olan insan ve eşyanın doğayla uyumlu, çevreyi ve havayı kirletmeyen güç sistemi ile hareketini kolaylaştıran çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur.

Hedefimiz, kullanımları esnasında soluduğumuz havayı kirletmeyen, sıfır emisyonlu 2 ve 3 tekerlekli kara araçları üretmektir. Yine şirketimizin diğer bir hedefi de, sayıları hızla artan konvansiyonel 4 tekerlekli, içten yanmalı motorlarla donatılmış kara araçları yerine, bunlara göre trafikte daha az yer kaplayan 3 tekerlekli olup, pil grubu veya basınçlı H2 vasıtasıyla depolanmış enerjiyi elektrik motorları vasıtasıyla sürüş sistemine aktararak hareket sağlayan taşıma araçları tasarlamak ve üretmektir.

Dünya’da şehirleşme oranının gittikçe artması ve buna karşılık şehir içinde üretilebilecek alternatif yol güzergahlarının sınırlı olması sebebiyle, geleceğin şehir içi araçlarının 1000 kg – 1200 kg’ lık 4 tekerlekli rakiplerine oranla 200 kg – 300 kg civarında, yola paralel daha az iz düşüm alanına sahip, genişlikleri 1 metreyi geçmeyen ve viraj yatış kapasitesine sahip, çevreci sürüş sistemleri ile donatılmış mikro araçlar olmasını tahmin etmek zor olmasa gerektir.

Yaklaşık 130 yıldır kullanılan içten yanmalı motor teknolojileri ile donatımlaş ve harcadığı petrol türevi yakıtın ancak % 17-20’ sini tekerleklere iletebilen ve egzozundan insan ve doğa için son derece zararlı gaz emisyonlarının çıktığı araçları kullanmayı tedricen azaltarak, çevreci itiş sistemlerine sahip, yeni nesil araçları hayatımıza adapte etmenin zamanı gelmiştir.